قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت : در این نوشته که در خرداد ۹۸ به روز رسانی شده به بررسی خرید و قیمت یخچال 30 فوت ال جی می پردازیم.
قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

بانه آنلاین ارائه دهنده بهترین و جدیدترین مدلهای یخچال در بازار می باشد کافیست با مشاور و کارشناس فروش ما تماس بگیرید تا کامل شما را راهنمایی کند هر مدل لوازم خانگی با هر مارکی بخواهید می توانیم شما را راهنمایی کنیم.

قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت : در ادامه مطلب به بررسی یخچال ساید ال جی مدل x257 می پردازیم.

فروشگاه بانه آنلاین نمایندگی لوازم خانگی ال جی در بانه می باشد.

توجه : جهت مشاوره و خرید یخچال از بانه تماس حاصل فرمایید.

تماس با مشاور و کارشناس یخچال کلیک کنید

یخچال ساید بای ساید ال جی مدل x257 | یخچال ساید lg gr-x257csav مدلی لوکس و زیبا با کیفیتی بی همتا سازندەی ان شرکت کرەای است کە این محصول را در مدل ساید باید ساید بە بازاڕهای دنیا ارائە کردە است.

قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

از جلوەهای های شیک و زیبای این محصول اینستا ویو کە طرحی بی مانند را روی شکل و ظاهر این محصول موجب شدە است و همجنین شکل و طرح ان بە صورت Door in door است.

قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

گنجایش این دستگاه یخچال ساید باید ساید بە طور کلی 30فوت است کە مثل دیگر محصولات ال جی قسمت اعظم ان بە یخچال مواد غذایی و نگهداری مواد خوراکی اختصاص دادە شدە است و بخش دیگر ان نیز فریزر میباشد.
قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

از ملاکهای اصلی و اساسی در خرید یک دستگاه یخچال برای کاربران ظرفیت یخچال است زیرا جدا از پرکاربردی ترین محصولات موجود در اشپزخانە است وسیلە نگهداری بیشترین مواد غذایی موجود در اشپزخانە نیز هست از این رو شرکت ال جی با در نظر گرفتن این امر با تولید این محصول خواستە کاربران را برطرف ساختە است.

در این دستگاه یخچال با گنجایش 668لیتر کاربر با اسودگی خاطر هر گونە مواد غذایی را ذخیرە سازد و در مورد ماندگاری ان هیچ گونە نگرانی نداشتە باشد ما با معرفی و عرضە این دستگاه یخچال ساید باید ساید X257بهترین گذینە را بە شما پیشنهاد میکنیم.

قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

طراحی دور این دور یخچال ساید بای ساید ال جی مدل x257 | یخچال ساید lg gr-x257csav

شکل و طرح خاص دستگاه یخچال ال جی بە صورت Door in door در جای دهی و مدیریت و چیدمان مواد غذایی کمک زیادی بە کاربر می نماید.

طراحی این محصول جدا از شکل و ظاهر لوکس محصول دیزاین ان بە صورت ساید باید ساید سبب سهولت در دسترسی بە مواد غذایی چیدە شدە در فضای داخل ان میشود.
قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

در اصل خصوصیت door in door این دستگاه یخچال این قابلیت را در اختیار کاربر قرار دادە تا مواد خوراکی ضروری را کە بیشتر مورد استفادە است در دم دست خود و در کمترین وقت ان را در اختیار داشتە باشد.

قیمت یخچال ساید ال جی مدل اینستا ویو | قیمت یخچال instaview ال جی | یخچال اینستا ویو lg

اینستا ویو نسل بعدی دور این دور در یخچال ساید بای ساید ال جی مدل x257 | یخچال ساید lg gr-x257csav

ویژگی های منحصربفرد محصولات ال جی کە با طراحی اینستا ویو بە بازارهای جهانی عرضە کردە است کە کاربران با توجە و دیدن ان نظرشان بسوی ان جلب میشود.

یخچال غریزر ساید باید ساید X257ال جی جدا از ویژگی های خوب ان نظیر Door in door بهرمندی از اینستا ویو ان را در میان سایر محصولات مشابە متمایز کردە است.
قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

شگفتی جالب و زیبای بهرمندی از اینستا ویو در یخچال X257با شکل و طرح اینەای کە بدون گشودن و باز کردن درب یخچال با زدن دو ضربە پشت سرهم فضای درون دستگاه بە موجب نور نمایان شدە و کاربر از وجود مواد غذایی درون ان مطلع شدە و با این مزیت در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد.

قیمت یخچال ساید ال جی مدل اینستا ویو | قیمت یخچال instaview ال جی | یخچال اینستا ویو lg

آب سردکن و یخ ساز یخچال ساید بای ساید ال جی مدل x257 | یخچال ساید lg gr-x257csav

از مزیت های فوق العادە و خیلی پر استفادە در یخچال وجود ابسردکن و یخساز است کە محصول X257این امکان را نیز بە کاربران خود فراهم ساختە است.
قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

کنترل هوشمند در یخچال ساید ال جی x257

شرکت ال جی در جهت دسترسی راحت و سهولت در استفادە تنظیمات یخچال از فناوری Smart ThinQرا بکار بردە است و کنترل سیستم بە صورت هوشمند است.تکنولوژی Smart ThinQبە حالتی هوشمند فعالیت دارد و زمانی هم کە کاربر در منزل نباشد این توانای را در اختیار دارد کە فریزر و یخچال را کنترل کند و دمای داخل یخچال و همچنین ابسرد کن را تغییر دهد.
قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

صرفه جویی در انرژی با کمپرسور اینورتر خطی یخچال ساید بای ساید ال جی مدل x257 | یخچال ساید lg gr-x257csav

کمپانی بزرگ ال جی بی نهایت بە موتور این محصول ویژەی خود مطمئن است کە دە سال ان را ضمانت و پشتیبانی میکند و همچنین بکارگیری کمپرسورهای جدید بعد از کنار گذاشتن کمپرسورهای معمول موجب بهینگی در مصرف انرژی و بهتر عمل کردن این محصول میشود سازندگان کمپرسور اینورتر خطی ال جی ال جی را بر این اصل واداشتە است کە مقدار صدای تولید شدە را بی نهایت کم کنند عمر و دوام بیشتری را برای ان لحاظ کنند قدرتمندی در خنک کردن و کم کردن دما و رتبە قابل توجهی در کشش مصرف انرژی و را بە رتبەی A پایین بیاورند.
قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

محفظەی پوشش گرفتەی فوق العادەی با روش و مثال کانالی کە مقدار نم و و مرطوب بودن هوای داخل یخچال را بە حد متعادل نگه میدارد و این فناوری هوشمند moist balance crisper در یخچال ساید بای ساید ال جی مدل x257 | یخچال ساید lg gr-x257csav نام دارد.
قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

قیمت یخجال 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ساید 30 فوت ال جی | قیمت یخچال ال جی 30 فوت

فروشگاه بانه آنلاین نمایندگی لوازم خانگی ال جی در بانه می باشد.

توجه : جهت مشاوره و خرید یخچال از بانه تماس حاصل فرمایید.

تماس با مشاور و کارشناس یخچال کلیک کنید

مشخصات یخچال ساید بای ساید ال جی مدل x257 | یخچال ساید lg gr-x257csav

فروشگاه ارائه دهنده : بانه آنلاین
132 کیلوگرم
++A
ساید بای ساید
179.0 سانتی متر
5 عدد (4 طبقه دور این دور)
30 فوت
132 کیلوگرم
اینورتر خطی
قفسه های شیشه ای مقاوم در برابر حرارت – قابلیت اینستا ویو – صرفه جویی از اتلاف هوا تا 41 درصد – سیستم یخ SpacePlus – قفسه نگه داری بطری آب – جعبه کاربردی Utility Box – انجماد سریع – قابلیت بدون برفک
قابلیت FRESHBalancer – قابلیت دور این دور – کشوی حفظ رطوبت – جریان هوای چندگانه – کنترل هوشمند Smart ThinQ
کمپرسور خطی
R600a
601
LG
چین
کره
2017-2018 میلادی 1396 شمسی
استیل
2 عدد
2 عدد
11 عدد
اینستا ویو
700
4 طبقه
2 طبقه
R-600a
اینورتر خطی
نقره ای

 

اشتراك گذاری نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *