قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه : در این نوشته که در خرداد ۹۸ به روز رسانی شده به بررسی خرید و قیمت ظرفشویی بکو در بانه می پردازیم.
قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه
بانه آنلاین ارائه دهنده بهترین و جدیدترین مدلهای ماشین ظرفشویی در بازار می باشد کافیست با مشاور و کارشناس فروش ما تماس بگیرید تا کامل شما را راهنمایی کند هر مدل لوازم خانگی با هر مارکی بخواهید می توانیم شما را راهنمایی کنیم.

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه : در ادامه مطلب به بررسی ظرفشویی بکو مدل DFN28420 می پردازیم.

فروشگاه بانه آنلاین نمایندگی لوازم خانگی بکو در بانه می باشد.

توجه : جهت مشاوره و  خرید ماشین ظرفشویی از بانه تماس حاصل فرمایید.

تماس با مشاور و کارشناس ماشین ظرفشویی کلیک کنید

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه : مصرف اب در ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28420 | ظرفشویی بکو 28420 بە صورت متوسط 2660لیتر است کە بسیار مناسب پایینتر از حد معمول است ایجاد صدا در حین کار از دستگاه میزان43دسی بل میباشد و هیچگونە الودگی و ازاری نخواهد داشت در این ظرفشویی کاربر این توانایی را دارد تا 15مکان متنوع را در جهت بارگذاری ظرفها بکاربگیرد و این رقم نشان بر گنجایش داخلی دستگاه در جهت شستتشو است در جدول مصرف انرژی ردە ++Aمیباشد.

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

در جهت مدیریت تنظیم نمودن دستگاه برای عمل شستشوی ظروف نمایشگر دیجیتالی زیبایی بر روی بدنەی دستگاه تعبیە شدە است برای شستشوی ظرفهای حساس و شستنی اسیب پذیر شما میتوانید چرخە اب را با حرارت 35درجە سانتیگراد استفادە نمایید و همچنین برای شستشوی ظرفهای بسیار چرب و کثیف چرخەی اب داغ در حرارت 70درجە سانتیگراد را انتخاب کنید

دستگاه ماشین ظرفشویی بکو در رنگهای نقرەای DFN28420S و سفید DFN28420W در فروشگاه اینترنتی بانە آنلاین بە کاربران عرضە میشود شما میتوانید از طریق تماس با کارشناسان فروش این محصول را تهیە و درب منزل تحویل بگیرید.
قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28420 | ظرفشویی بکو 28420 با داشتن خصوصیت اعلام و نمایش وقت باقی ماندە از عملکرد کاری دستگاه کاربر مطلع میشود کە چرخەی شستن ظروف چە وقت پایان می یابد ویژگی اعلام و تشخیص دهی بار این را بە کاربر نمایش خواهد داد کە چە مقدار ظرفها در داخل سیستم ظرفشویی میباشد با این خصوصیت کاربر میتواند بارهای کم از ظروف کثیف را نیز بشوید چون این محصول با داشتن برنامەی نیم بار قادر بە شستشوی ظروف کم نیز هست.

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

برنامه شستشوی خودکار ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28420 | ظرفشویی بکو 28420

با بکارگیری برنامەی شستن ظروف بە صورت خودکار Auto Programmسنسورها مقدار چربی و و کثیفی روی ظرفها را تشخیص و بر همان اساس بە شکل اتوماتیک ظروف را شستشو دادە و بە این صورت دڕ مصرف انرژی و اب صرفە جویی خواهد شد.

فضای بزرگ، 15 مکان مختلف برای بارگذاری ظروف

ظرفیت این دستگاه ماشین ظرفشویی بکو بە میزان ظروف 15نفری طراحی و ساختە شدە است وکاربر این قابلیت را در اختیار دارد تا ظرفهای بیشتری را در جهت شستشو بارگذاری کند شرکت بکو درب این دستگاه ظرفشویی را تا حدی تغییر دادە است تا استفادە کنندەگان بتوانند ظرفهای بیشتر را درون ان جای دهند.
قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

قفل کودک ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28420 | ظرفشویی بکو 28420

ایمنی دستگاه نیز بەگونەای منلسب طراحی شدە است کە با تعبیە قفل الکترونیکی برنامەها و درب دستگاه را قفل نمایید تا تنظیمات ان بدون دستکاری احتمالی کودکان محفوظ بماند.

برنامه کوتاه 30 دقیقه ای

شستشوی 30دقیقەای ظرفهایی بە عنوان مثال کریستالها کە لکە و چربی انچنانی ندارند و با یک بار شستشو 30دقیقەای در حرارت اب 35درجەای شستە و با این روش سادە در میزان انرژی مصوفی و زمان نیز صرفەجویی خواهد شد.

فناوری AutoTab ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28420 | ظرفشویی بکو 28420

قابلیت Auto Tab بە شکل کاملا اتوماتیک بکارگیری مواد تمیزکنندە را تشخیص دادە و با این خصوصیت هیچ احتیاجی بە لمس دکمەی استفادە و افرزودن مواد شویندە نیست چراە سیستم بە صورت خودکار مواد تمیز کنندە را بە چرخە شستشو می افزاید.

قابلیت شستشوی با تاخیر

موکول کردن چرخەی شستشو به بعد یعنی زمانی دیگر کاربر میتواند عملکرد دستگاه را بە میزان 24ساعت تاخیر دهد و هر زمان را کە لازم دید ان را تنظیم و عملکرد دستگاه را اغاز نماید در نتیجە وقتی را کە در بیرون از منزل هستید هنگام بازگشت ظرفها را تمیز و خشک تحویل خواهد داد.

سبد بالایی قابل تنظیم

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه : در داخل دستگاه و با جابە جای قفسە های جایگذاری ظرفها کاربر میتواند فضای بیشتری را در جهت استفادە برای ظروف بزرگتر ایجاد نماید خیلی اسان با کشیدن سبدهای قراردهی ظرفها بە پایین یا بە سمت بالا ارتفاع را کم یا زیاد نمایید.
ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28420 | ظرفشویی بکو 28420

رده انرژی این ظرفشویی A++ می باشد.
قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

موتور اینورتر ProSmart ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28420 | ظرفشویی بکو 28420

با اعمال تنظیمات دهی دستگاه موتور اینورتر PorSmartتوانایی ان را دارد تا در سرعت های متنوعی عملکرد داشتە باشد تنظیم و کنترل کردن میزان سرعت موتور سیستم جدا از توان مورد استفادە در جهت شستن ظرفها را ایجاد خواهد کرد میزان انرژی کمتر نیز صرف خواهد شد بە بیانی دیگر چون موتور مرتبا روشن و خاموش نخواهد شد و سرعت گردش موتور تغییر خواهد کرد و دوام و ماندگاری موتور نیز بیشتر میشود موتور اینورتر ProSmartبدون تسمە با تغییرات سرعتی موتور خود عمل میکند.
قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

8 برنامه شستشو

دستگاه ماشین ظرفشویی بکو با داشتن 8برنامەی شستشوی ظروف این اختیار را بە کاربر خواهد داد کە بە دلخواه بستە بە نوع ظرفها عملکرد دستگاه را انتخاب نماید.

قیمت ظرفشویی بکو در بانه | خرید ظرفشویی بکو از بانه | ماشین ظرفشویی بکو بانه

فروشگاه بانه آنلاین نمایندگی لوازم خانگی بکو در بانه می باشد.

توجه : جهت مشاوره و  خرید ماشین ظرفشویی از بانه تماس حاصل فرمایید.

تماس با مشاور و کارشناس ماشین ظرفشویی کلیک کنید

مشخصات ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28420 | ظرفشویی بکو 28420

مشخصات کلی ماشین ظرفشویی
 • تعداد سبد: 3
 • تعداد برنامه شستشو8
 • صفحه نمایش دیجیتالی: دارد
 • رده مصرف انرژی: ++A
 • میزان صدا: 43 دسی بل
مشخصات فنی ماشین ظرفشویی
 • سیستم محافظت از ظروف حساس: دارد
 • برنامه شستشوی نیم بار: دارد
 • ابعاد: ارتفاع: 85 سانتی متر، پهنا: 59.8 سانتی متر، عمق: 60 سانتی متر
 • بالاترین سطح دما آب: 70 درجه سانتی گراد
 • سنسور تشخیص میزان کثیفی: دارد
 • سیستم خشک کن پیشرفته: ندارد
 • سبد با قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد
 • شستشوی با تاخیر: دارد
 • ظرفیت: 15 نفره
 • میزان مصرف آب در هر چرخه به لیتر: 9.5
 • نوع موتور: موتور اینورتر مجهز به فناوری ProSmart
 • قفل کودک: دارد
گارانتی
 • گارانتی: دارد
 • مدت گارانتی: 24 ماه
 • تضمین خدمات: دارد
 • مدت تضمین خدمات: 60 ماه

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاه (5)

 • مینا پاسخ

  منم ظرفشویی بکو خریدم خیلی هم راضی هستم الانم میخام ی ظرفشویی دیگه برا جهیزیه دخترم بخرم

  ژوئن 13, 2019 در 9:50 ب.ظ
 • زهرا پاسخ

  ظرفشویی بکو یک انتخاب عالی برای آشپزخانه شیک

  ژوئن 17, 2019 در 9:36 ب.ظ
 • بهروز پاسخ

  آیا این ظرفشویی بکو بخارشوی دارد یا نه ؟

  ژوئن 19, 2019 در 7:07 ب.ظ
  • بانه آنلاین پاسخ

   سلام بله دارد

   ژوئن 19, 2019 در 7:29 ب.ظ
 • atosa rahimi پاسخ

  سلام ی ظرفشویی بکو بخارشو دار کم مصرف و گارانتی دار میخام و البته کم صدا

  ژوئن 25, 2019 در 10:18 ب.ظ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *